Nro 1 (2003): Kulttuurista elinvoimaa: Lähtökohtia Oulun Eteläisen alueen kulttuuritoiminnan kehittämiselle

					Näytä Nro 1 (2003): Kulttuurista elinvoimaa: Lähtökohtia Oulun Eteläisen alueen kulttuuritoiminnan kehittämiselle

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelmassa kulttuuri on nostettu yhdeksi alueellisen kehittämisen painopistealueista. Verkostomallin mukainen kulttuurialan kehittämisyksikkö nähdään mahdollisuutena alueen kulttuuritoiminnan tukemiselle sekä kulttuurin aseman vahvistamiselle aluekehitystyössä. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää alueen kulttuuritoiminnan yleispiirteitä ja tuoda esille kulttuuritoiminnan tämänhetkistä toimintakenttää. Lisäksi on kartoitettu näkemyksiä alueellisen kehittämisverkoston perustamisen mahdollisuuksista. Selvityksen toivotaan antavan hyödynnettävää tietoa sekä suuntaviivoja Oulun Eteläisen alueen kulttuuritoiminnan kehittämiselle tulevaisuudessa.
Selvityksen on laatinut fil. yo. Kirsi Mäkiniemi Oulun yliopiston maantieteen laitokselta. Työn rahoittajana ja toimeksiantajana on toiminut Kärsämäen kunta. Työn ohjauksesta sen eri vaiheissa vastasivat suunnittelija Tanja Löytynoja Oulun Eteläisen instituutista, Kärsämäen Kehityskeskus Oy:n edustaja ja Elämäntarina-akatemian projektipäällikkö Anu Perttunen sekä FT Topi Antti Äikäs Oulun yliopiston maantieteen laitokselta. Selvityksen toteuttamisessa ovat ensisijaisesti auttaneet kaikki ne haastatellut henkilöt, jotka antoivat aikaansa ja ajatuksiaan aiheelle. Selvityksen tekijä kiittää kaikkia edellä mainittuja henkilöitä ja tahoja työn onnistumisen mahdollistamisesta.

Tilaaminen

Julkaistu: 2003-01-01