https://nordiatiedonantoja.journal.fi/issue/feed Nordia Tiedonantoja 2021-10-25T12:14:06+03:00 Ville Kellokumpu nordia.editor@oulu.fi Open Journal Systems <p>NORDIA TIEDONANTOJA (NT) on Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusryhmän julkaisema voittoa tavoittelematon julkaisusarja tutkimusyksikön tutkimusraportteja varten.</p> https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/111863 Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja 2021-10-25T12:14:06+03:00 Maija Toivanen maija.toivanen@oulu.fi <p>Yhteistyössä Maantieteen päivät 2021 -konferenssin ja Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikön kanssa, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura julkaisee konferenssin tiivistelmäkirjan Nordia Tiedonantoja -sarjassa. Tiivistelmäkirjan on toimittanut ja taittanut Maija Toivanen. Konferenssi on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston, Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran, Suomen Maantieteellisen Seuran sekä Atlas Ry:n kanssa.</p> <p>In collaboration with The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021 -conference and the Geography Research Unit at the University of Oulu, The Geographical Society of Northern Finland will publish the abstract book of the conference in the Nordia Tiedonantoja -series. The abstract book has been edited by Maija Toivanen. The conference has been organized in collaboration with the University of Oulu, The Society for Regional and Environmental Studies, The Geographical Society of Finland, and Atlas Ry.</p> 2021-11-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Maija Toivanen