Nordia Tiedonantoja https://nordiatiedonantoja.journal.fi/ <p>NORDIA TIEDONANTOJA (NT) on Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusryhmän julkaisema voittoa tavoittelematon julkaisusarja tutkimusyksikön tutkimusraportteja varten.</p> Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ja Maantieteen Tutkimusyksikkö fi-FI Nordia Tiedonantoja 1238-2078 Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277 <p>Merkittävänä elinkeinona matkailu aiheuttaa paljon myönteisiä mutta myös kielteisiä vaikutuksia toimintaympäristössään. Nämä moninaiset vaikutukset näkyvät usein erityisen hyvin kohdealueilla, joissa matkailijat ovat vuorovaikutuksessa paikallisen luonnonympäristön, talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa (Mason 2003). Matkailun ja matkailijoiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä ja vuoteen 2020 asti, jolloin Covid-19-virus kutisti kansainvälisen matkailun murto-osaan entisestä. Maailmanlaajuisesti kansainvälisten matkojen määrä nousi 1,3 miljardiin vuonna 2017 ja 1,46 miljardiin vuonna 2019 (UNWTO 2021a) ja kasvun ennustetaan jatkuvan, kunhan matkailu toipuu koronaviruksen aiheuttamasta romahduksesta (UNWTO 2021b). Jatkuva ja nopea kasvu on vaikuttanut sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja luonnonympäristöön, mikä on herättänyt huolta matkailun kestävyydestä.</p> <p>Myös Suomessa matkailu on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana ennätysvauhtia (Visit Finland 2019). Matkailun kasvun myötä sen kielteiset vaikutukset, joita<br>tarkastelemalla peilataan usein matkailun kestävyyttä (Hall &amp; Lew 2009), näkyvät paikallisesti esimerkiksi ruuhkautumisena, maaston kulumisena ja roskaantumisena sekä palveluiden heikompana saatavuutena. Suosituimmissa kansallispuistoissa ja esimerkiksi Suomenlinnassa on havahduttu suurten kävijämäärien aiheuttamiin haittoihin ja ensin mainituissa tehdään tietoista markkinointia matkailijoiden ohjaamiseksi pois suosituimmilta vaellusreiteiltä. Kansainvälisen matkailun väheneminen koronan takia ei ole poistanut ruuhkautumisen ongelmia, kun kotimaiset matkailijat ovat suunnanneet sankoin joukoin mainittuihin luontokohteisiin. Rovaniemellä matkailijamäärät ovat kasvaneet selvästi viimeisen viiden vuoden aikana lisäten muun muassa airbnb-tyylisen majoituksen suosiota, minkä seurauksena esimerkiksi asuntojen saatavuus paikallisten asukkaiden käyttöön on heikentynyt. Tämä yhdessä matkailijoiden suurista määristä johtuvan ruuhkaisuuden kanssa vaikuttaa paikallisten arkielämään, minkä myötä liikamatkailun ilmiö on konkretisoitunut myös Suomessa (Pietilä 2019). Viime aikoina matkailun ilmastovaikutukset ovat nousseet lisääntyvässä määrin julkiseen keskusteluun, ja suhtautuminen esimerkiksi lentoliikenteeseen matkailun edellytyksenä on muuttumassa (Peeters ym. 2019).</p> <p>Kestävän kehityksen edistämistä edellytetään nykyään kaikilta toimialoilta, ja matkailun tulee&nbsp; olla&nbsp; mukana&nbsp; tässä kehityksessä.&nbsp; Kestävyyden&nbsp; edistäminen&nbsp; matkailuelinkeinossa&nbsp; edellyttää,&nbsp; että&nbsp; siinä&nbsp; toimivilla&nbsp; on&nbsp; riittävät&nbsp; kyvyt&nbsp; ja&nbsp; osaaminen&nbsp; toimimiseen&nbsp; kestävästi.&nbsp; Aiemmissa tutkimuksissa ja hankkeissa on todettu, että tätä osaamista ei aina ole.&nbsp; Moni matkailuyritys&nbsp; toimii&nbsp; toki&nbsp; kestävästi&nbsp; jo&nbsp; tällä&nbsp; hetkellä,&nbsp; mutta&nbsp; usein&nbsp; tiedostamattomasti&nbsp; ja&nbsp; ilman&nbsp; suunnitelmallisuutta.&nbsp; Matkailuyrityksissä&nbsp; on&nbsp; tarve&nbsp; saada&nbsp; koulutusta&nbsp; kestävästä&nbsp; ja&nbsp; viime&nbsp; vuosina&nbsp; kestävyyteen&nbsp; yhdistetystä&nbsp; vastuullisesta&nbsp; matkailusta.&nbsp; Kestävyys&nbsp; ja&nbsp; vastuullinen&nbsp; matkailu&nbsp; on&nbsp; mahdollista&nbsp; nostaa markkinaeduksi,&nbsp; sillä&nbsp; matkailijatkin&nbsp; ovat&nbsp; alkaneet&nbsp; painottaa&nbsp; vastuullisuutta&nbsp; valintoja&nbsp; tehdessään&nbsp; (CREST&nbsp; 2019:&nbsp; 3–5).&nbsp; Vaikka eri&nbsp; tahot&nbsp; tekevät&nbsp; jo&nbsp; töitä&nbsp; vastuullisen&nbsp; matkailun&nbsp; edistämiseksi,&nbsp; vastuullisuus&nbsp; ohitetaan&nbsp; valitettavan&nbsp; usein&nbsp; korkeakoulujen&nbsp; opetussuunnitelmissa&nbsp; tai&nbsp; sitä&nbsp; pidetään&nbsp; itsestäänselvyytenä.&nbsp; Todellisuudessa&nbsp; vain&nbsp; harva&nbsp; korkeakoulu&nbsp; tuottaa&nbsp; tällä&nbsp; hetkellä&nbsp; läpileikkaavasti&nbsp; teemaan liittyvää vastuullisuuden eri näkökulmat huomioivaa koulutusta. Matkailualalla toimii myös paljon työntekijöitä ja yrittäjiä, jotka ovat saaneet koulutuksensa ennen kuin vastuullisuus ja kestävän kehityksen asiat ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi.</p> <p>Matkailualan&nbsp; vastuullisuusosaamisen&nbsp; kehittämiseksi&nbsp; aloitettiin&nbsp; vuonna&nbsp; 2019&nbsp; viiden&nbsp; korkeakoulun&nbsp; yhteistyönä&nbsp; Vastuullisen&nbsp; matkailun&nbsp; portaat&nbsp; -hanke.&nbsp; Hankkeen&nbsp; tarkoituksena&nbsp; on&nbsp; kehittää&nbsp; vastuullisen&nbsp; matkailun digitaalinen&nbsp; täydennyskoulutusmalli,&nbsp; joka ottaa huomioon matkailualalla toimivien erilaiset osaamistarpeet. Tämä raportti esittelee hankkeessa selvitettyjä matkailualan osaamistarpeita.</p> Saša Dolinšek Outi Kulusjärvi Salli Ojala Kaarina Tervo-Kankare Copyright (c) 2021 Saša Dolinšek, Outi Kulusjärvi, Salli Ojala, Kaarina Tervo-Kankare https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-29 2021-03-29 1 1 52