Tietoa julkaisusta

NORDIA TIEDONANTOJA (NT) on Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisema voittoa tavoittelematon julkaisusarja tutkimusyksikön tutkimusraportteja varten. NT toivottaa tervetulleeksi kaikki Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikön tutkimusraporttien käsikirjoitukset, jotka voidaan julkaista NTssä. Julkaisusarja käyttää Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 lisenssiä (CC BY-NC-ND 4.0), joka varmistaa, että kirjoittajat säilyttävät oikeutensa työhönsä. Kirjoittajia kannustetaan myös jakamaan työnsä käsikirjoituksen hyväksymisen jälkeen, julkaisuprosessin aikana ja erityisesti julkaisemisen jälkeen. Julkaistujen tutkimusraporttien kieli on yleensä suomi.