Yhteystiedot

NORDIA TIEDONANTOJA
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry
Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 3000, 90014 Oulun yliopisto

NORDIA TIEDONANTOJA
The Geographical Society of Northern Finland
Geography Research Unit
P.O. Box 3000
FI-90014 University of Oulu

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Ville Kellokumpu

Tuen yhteyshenkilö

Ville Kellokumpu