Nro 1 (2004): Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella vuonna 2001

					Näytä Nro 1 (2004): Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella vuonna 2001

Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiin matkailukeskittymiin kuuluva Kalajoki elää parhaillaan voimakkaan kasvun ja aktiivisen kehittämisen vaihetta. Matkailun kehittämiseksi laaditun Marepolis-strategian, Kalajokiseudun matkailun kehittämissuunnitelman, mukaan lähivuosien tavoitteena on parantaa matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, lisätä ympärivuotista käyttöä sekä muodostaa Kalajoesta Suomen suurin ja kansainvälisesti tunnettu merenrantamatkailun osaamiskeskittymä. Suunnitelmissa on panostaa vuosina 2001–2010 matkailun kehittämishankkeisiin ja investointeihin yhteensä 125 miljoonaa euroa. Jotta kasvutavoitteet voitaisiin saavuttaa, suunnittelun ja kehittämisen tueksi tarvitaan tutkimuksen kautta saatavaa tietoa matkailuelinkeinon tilanteesta. Tutkimustoiminta ja alan koulutuksen kehittäminen ovatkin matkailun kehittämisen lähtökohtina Kalajoella.

Tilaaminen

Julkaistu: 2004-01-01