Nro 1 (2005): Kansainvälistyvä Oulu – monikulttuurinen Oulu?

					Näytä Nro 1 (2005): Kansainvälistyvä Oulu – monikulttuurinen Oulu?

Oulun kaupunki kehittää aktiivisesti itseään kansainvälisenä kaupunkina, kuten monet
muutkin suomalaiset kaupungit. Oulussa ja Oulun seudulla ovat kansainvälisyys ja globaali toimintaympäristö arkipäiväistyneet. Esimerkiksi teknologiaa kehittävien yritysten tulee olla kilpailukykyisiä verrattuna mihin tahansa samalla alalla toimivaan yritykseen missä päin tahansa maailmaa. Yhteydet ympäri maailmaa ovat tulleet jokapäiväisiksi. Kansainvälisyys on arkipäivää, entä monikulttuurisuus? Kesällä 2005 Oulun kaupunginvaltuusto pohti Oulun kymmentä strategista päämäärää vuodelle 2015. Näistä peräti neljässä mainittiin kansainvälisyys eli vuonna 2015 Oulu on kansainvälinen, suvaitsevainen ja moniarvoinen kulttuurikaupunki, joka houkuttelee ulkomailta huippuosaajia, työvoimaa ja asukkaita. Oulussa on korkeatasoinen koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä kansainvälinen ympäristö. Oulussa on nykyistä monipuolisempi ja kansainvälisempi elinkeinoelämä, jossa yrittäjyys lisääntyy. Oulusta on tullut pohjoisen Euroopan liikenteellinen keskus.

Tilaaminen

Julkaistu: 2005-01-01

Raportteja