Nro 2 (2013): GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin

					Näytä Nro 2 (2013): GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin

Ilmastoystävällinen kaavoitus -hankkeessa kehitettiin paikkatietopohjaista toimintamallia henkilöautoliikenteen tuottaman hiilidioksidipäästön arviointiin eri kaavoitustilanteissa. Arviontityökalussa sovelletaan ArcGIS-paikkatieto ohjelmiston olemassa olevia työkaluja, ja sen kehittäminen tehtiin kahden kaavoituksen tapausesimerkin kautta. Asemakaavatason esimerkkinä käytettiin Oulun Hiukkavaaran asuinaluetta ja yleiskaavatason tapausesimerkissä tarkasteltiin uuden asuinalueen sijoittamisen päästövaikutuksia. ILKA-hankkeessa tehtiin myös pilottikokeilu GPS pohjaisen aineiston tuottaman henkilöautojen polttoaineenkulutustiedon mallintamisesta tieverkostoon. Hankkeessa tehtyjen tarkasteluiden perusteella ilmastoystävällinen kaavoitus on yhdyskuntarakennetta tiivistävä sekä liikenteen sujuvuutta painottava. GIS-menetelmien nähdään toimivan päätöksenteon tukena.

Tilaaminen

Julkaistu: 2013-06-01