Nro 1 (2013): Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry 50 vuotta: Puoli vuosisataa esitelmiä, ekskursioita, julkaisutoimintaa ja yhteistyötä

					Näytä Nro 1 (2013): Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry 50 vuotta: Puoli vuosisataa esitelmiä, ekskursioita, julkaisutoimintaa ja yhteistyötä

Kädessäsi oleva teos on toimitettu juhlistamaan Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran 50-vuotista taivalta, joka sai alkunsa 25.10.1963 maantieteen laitoksella Oulussa (ks. Häkkilän kirjoitus). Yhä edelleen maantieteen laitos näyttelee merkittävää osaa seuran toiminnassa, sillä yhteistyötä tehdään monissa asioissa ja käytännön syistä suurin osa kahdeksan hengen johtokunnasta on myös maantieteen laitoksen henkilökuntaa. Alkusanoissa esittelemme hiukan seuran nykytoimintaa ja annamme asioista paremmin perillä olevien muistella seuran menneitä tapahtumia ja tunnelmia omissa kirjoituksissaan. Näin ennen kaikkea siksi, että seuran nykyisen johtokunnan jäsenistä valtaosa on ollut aktiivisemmin mukana seuran toiminnassa vasta muutamia vuosia. Johtokunnan tietämys menneisyyden tapahtumista on siis heikko, etenkin, kun osa seuran varhaisimmista pöytäkirjoista on toistaiseksi teillä tietämättömillä. Toiseksi, seuran entisistä vaikuttajista monilla on sana hyvin hallussa ja on ilo saada lukea heidän kirjoituksiaan ja tervehdyksiään seuralle.

Tilaaminen

Julkaistu: 2013-01-01