Nro 1 (2009): Viisi vuosikymmentä oululaista maantiedettä

					Näytä Nro 1 (2009): Viisi vuosikymmentä oululaista maantiedettä

Käsissäsi on Oulun yliopiston maantieteen laitoksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Avoin kutsu kirjoittajaksi esitettiin kaikkiaan noin 750 maantieteen laitoksella joko LuK-, FM-, FL- tai FT-tutkinnon suorittaneelle maantieteilijälle tai laitoksella pitemmän ajan työskennelleelle henkilölle. Erillinen pyyntö osallistua kirjoitustalkoisiin lähetettiin noin 30 henkilölle. Kirjoitusten toivottiin olevan vapaamuotoisia, laitoksen historiaa sivuavia.

Tutkimuksen ajankuvasta kertovat vuoden 2008 väitöstilaisuuksien lectio praecursoriat eli viiden väittelijän johdatus väitöskirjan aiheeseen väitöstilaisuuden aluksi. Julkaisuun liitettiin myös luettelot 44 pro gradu -tutkielman tekijästä ja aiheesta sekä vuoden 2008 loppuun mennessä tehdyistä väitöskirjoista. Tutkimustoiminnan tulevaisuutta kuvaamaan liitettiin viimeisin laitoksella pidetty luonnonmaantieteen virkaanastujaisesitelmä marraskuulta 2008.

Tilaaminen

Julkaistu: 2009-01-01