Nro 2 (2021): Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja | Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021

					Näytä Nro 2 (2021): Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja | Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021

Yhteistyössä Maantieteen päivien 2021 ja Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikön kanssa Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura julkaisee konferenssin tiivistelmäkirjan Nordia Tiedonantoja -sarjassa. Vuonna 2021 tapahtuman teemana on Ratkaisuja etsimässä ja keskeisenä kysymyksenä se, että miten maantieteilijät voivat osallistua ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Julkista keskustelua leimaavat erilaiset yhteiskunnalliset ja ympäristölliset kriisit ja haasteet sekä ratkaisuja niihin peräänkuuluttavat otsikot. Ilmiöt ilmastonmuutoksesta biodiversiteettikatoon, talouden kriiseistä kaivostoiminnan ympäristöhaittoihin sekä kestävästä matkailusta alueelliseen eriytymiseen ja hyvinvointiin kytkeytyvät toisiinsa ajassa ja paikassa. Tiivistelmäkirjan on toimittanut ja taittanut Maija Toivanen. Konferenssi on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön, Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran, Suomen Maantieteellisen Seuran, Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlas ry:n sekä Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 kanssa.


In collaboration with The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021 conference and the Geography Research Unit at the University of Oulu, The Geographical Society of Northern Finland will publish the event abstract book the Nordia Tiedonantoja series. In 2021, the theme of the event is Searching Solutions with special focus on how geographers can contribute to solving environmental and societal challenges. Current public discourse is characterized by various societal and environmental crises and challenges, and by headlines calling for solutions to these. Phenomena from climate change to loss of biodiversity, from economic crises to environmental damage caused by mining, and from sustainable tourism to regional differentiation and well-being all connect in time and place. The abstract book has been edited by Maija Toivanen. The conference has been organized in collaboration with the University of Oulu Geography Research Unit, The Society for Regional and Environmental Studies, The Geographical Society of Finland, University of Oulu geography student organization Atlas, and the Year of Research-based Knowledge 2021.

Tilaaminen

Julkaistu: 2021-10-25