Tietosuojaseloste

Julkaisun sivustolle syötettyjä tietoja käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.

Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.