Toimituskunta

Toimituskunta

Päätoimittaja
Ville Kellokumpu, Oulun yliopisto
nordia.editor@oulu.fi (tai ville.kellokumpu@oulu.fi)

Taittotoimittajat
Teijo Klemettilä
Maija Toivanen

Toimituskunta
FT Päivi Lujala, University of Oulu
Aapo Lunden, University of Oulu
Ville Kellokumpu, University of Oulu
Henriikka Salminen, University of Oulu
Maija Toivanen, University of Oulu
Marjo Seppänen, University of Oulu
Soile Puhakka, University of Oulu
Samuli Taanila, University of Oulu