1.
Toivanen M. Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja: Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. NTA [Internet]. 1. marraskuuta 2021 [viitattu 4. joulukuuta 2022];(2). Saatavissa: https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/111863