Jakola, F., Halinen, E. ja Zimmerbauer, K. (2023) ”Yritysten TKI-panostusten kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla: alueelliset ja toimialakohtaiset erityispiirteet”, Nordia Tiedonantoja, (1), ss. 1–81. Saatavissa: https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/137839 (Viitattu: 15kesäkuuta2024).