Toivanen, M. (2021) ”Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja: Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021”, Nordia Tiedonantoja, (2). Saatavissa: https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/111863 (Viitattu: 24heinäkuuta2024).