(1)
Jakola, F.; Halinen, E.; Zimmerbauer, K. Yritysten TKI-panostusten kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla: alueelliset ja toimialakohtaiset erityispiirteet. NTA 2023, 1-81.