(1)
Toivanen, M. Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja: Abstract Book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. NTA 2021.