(1)
Epäilys, N.; Kiimamaa, J.; Kuikka, N.; Muilu, T.; Mäntysalo, R.; Onkalo, P.; Reinikainen, K. Asu kylässä: Kokemuksia Asukaskeskeisestä Kylien Suunnittelusta Pohjois-Pohjanmaalla. NTA 2021, 1-68.