[1]
Toivanen, M. 2021. Maantieteen päivien 2021 tiivistelmäkirja: Abstract book of The Annual Meeting of Finnish Geographers 2021. Nordia Tiedonantoja. 2 (loka 2021).